WYDANIE ONLINE

Formatowanie warunkowe umożliwia szybkie wyróżnienie ważnych informacji w arkuszu kalkulacyjnym. Dzięki tej funkcji nawet bardzo obszerne zestawienia z danymi mogą być znacznie bardziej czytelne. Użytkownicy docenili jego duże możliwości , a obsługa formatowania warunkowego jest przyjazna. Od wersji Excel 2007 zostało ono rozbudowane o dodatkowe możliwości. Operacje, które kiedyś wymagały tworzenia rozbudowanych warunków opartych na formułach, są obecnie możliwe do wykonania zaledwie kilkoma kliknięciami myszy. Na początku pokażemy jak dobierać odpowiednie kryteria formatowania i jak je zmieniać dla podstawowych opcji formatowania warunkowego.

czytaj więcej »

Mamy do przejrzenia listę danych dotyczącą sprzedaż y, zawierającą kilkaset pozycji. Interesuje nas informacja, które produkty sprzedawały się najlepiej. Sortujesz listę według produktów i sumujesz kwoty sprzedaż y pierwszego produktu, potem drugiego, trzeciego… Jak wiele czasu to zajmie? Zamiast sumować oddzielnie kilkaset pozycji można skorzystać z autofiltra. Dzięki niemu kilkoma kliknięciami myszy ukryjemy wszystkie niepotrzebne dane i pozostawimy tylko te potrzebne. Jeśli dodatkowo z arkusza korzysta kilka osób, które mogą wprowadzać do niego dane, można go zabezpieczyć przed wprowadzaniem błędnych wartości. Pomoże w tym sprawdzanie poprawności danych.

czytaj więcej »

Edytor tekstu Word oferuje pewną funkcjonalność, której brak w Excelu: wydruk korespondencji seryjnej. Zwróć uwagę, jak praktyczne byłoby to narzędzie, gdyby można było wygodnie drukować z Excela rachunki, faktury, kalkulacje, oferty. Teoretycznie możliwe jest zastosowanie wydruku korespondencji seryjnej z Worda i z jego poziomu wstawianie zawartości arkuszy Excela, ale to rozwiązanie skomplikowane oraz wymagające dobrej znajomości obsługi programu Word. W tym haśle poznamy sposób rozwiązania problemu wydruku seryjnego w Excelu wykorzystujący makropolecenia VBA. Jak przygotować arkusz do wydruku seryjnego w Excelu Jak zdefiniować wszystkie zmienne dane Jak łączyć informacje z tabeli danych i tabeli seryjnej

czytaj więcej »

W celu redukcji kosztów firma postanowiła przeprowadzić analizę zyskowności (marży) dla każdego z produktów oraz dla każdego z klientów. W ten sposób zostaną wytypowane najbardziej rentowne grupy produktów i klientów. Kolejnymi krokami będzie analiza możliwości zwiększenia produkcji i sprzedaży tych produktów oraz rozszerzenie współpracy z grupą najbardziej opłacalnych klientów. Natomiast dla produktów o najniższej marży zostaną podjęte decyzje i działania w celu poprawienia rentowności.    Składniki kalkulacji marży (1)

czytaj więcej »

Zobacz, z jakimi typowymi problemami borykają się inni użytkownicy Excela i poznaj nasze praktyczne rozwiązania.

czytaj więcej »

wiper-pixel