Zamówienia Publiczne w pytaniach i odpowiedziach

Zamówienia Publiczne w pytaniach i odpowiedziach

Pomagamy przejść przez cały proces zamówienia publicznego. odpowiadamy na pytania zadane przez naszych Czytelników. Każda odpowiedź poparta jest obszernym wyjaśnieniem, dzięki czemu Czytelnik może poznać całe tło i zrozumieć, dlaczego w danej sytuacji należy postąpić w taki nie inny sposób. Każda odpowiedź poparta jest także podstawą prawną – powołaniem na konkretny zapis ustawy Prawo zamówień publicznych lub innego, obowiązującego aktu prawnego.

Serwis płatnika ZUS

Serwis płatnika ZUS

"Serwis Płatnika ZUS" to biuletyn, który przedstawia zestawienie wybranych, najważniejszych interpretacji ZUS, których znajomość pozwala uniknąć błędów w prowadzonych rozliczeniach. Prezentujemy rozwiązania różnych sytuacji w rozliczeniach z ZUS, w tym skomplikowanych przypadków (spowodowanych np. nowymi przepisami, nową praktyką czy nowymi wyjaśnieniami).

Karta nauczyciela od A do Z

Karta nauczyciela od A do Z

Twoja dokumentacja pracownicza i finansowa tworzona i aktualizowana na bazie naszych porad będzie terminowa, wiarygodna i poprawna. Dzięki gotowym przykładom i metodom obliczeniowym świadczenia pracownicze będą zaś wyliczone co do złotówki, bez zbędnej zwłoki i narażania szkoły na odsetki.

ISO w praktyce

ISO w praktyce

Poradnik jako jedyny, pomaga pełnomocnikowi ds. systemu zarządzania jakością poprawiać jakość (pracy i produktów) w firmie poprzez odpowiednie motywowanie pracowników i kierownictwa dzięki czemu firma stanie się bardziej konkurencyjna na rynku i będzie się rozwijać w sposób przemyślany i kontrolowany.

Vademecum zamówień publicznych

Vademecum zamówień publicznych

Informujemy o ważnych dla zamawiającego zmianach w zamówieniach publicznych. Przekazujemy najnowsze informacje dotyczące wszystkich aspektów dotyczących zamówień publicznych. Z wyprzedzeniem informujemy o planowanych i już wprowadzonych w życie zmianach w przepisach, a także dokładnie tłumaczymy, jak je interpretować. Nie opisujemy samych przepisów, ale zawsze pokazujemy ich praktyczne zastosowanie.

Spory przetargowe

Spory przetargowe

Śledzimy aktualne trendy rynkowe, pokazujemy miejsca zapalne i sporne kwestie pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami. Odzwierciedlając tendencje rynkowe oraz najnowsze regulacje prawne zarówno polskie, jak i europejskie, wskazujemy uczestnikom postepowania drogę do consensusu. Dzięki temu postępowanie zostanie przeprowadzone w szybko i sprawnie, a obie strony będą zadowolone.

Odpady

Odpady

Poradnik prezentuje zasady składania dokumentów do ZUS, a także korygowania popełnionych w nich błędów. Dzięki temu płatnik składek wie, że prowadzona przez niego dokumentacja rozliczeniowa jest poprawna i nie zostanie zakwestionowana w trakcie kontroli. Poradnik zawiera liczne przykłady.

Ubezpieczenia społeczne w praktyce

Ubezpieczenia społeczne w praktyce

Poradnik prezentuje zasady składania dokumentów do ZUS, a także korygowania popełnionych w nich błędów. Dzięki temu płatnik składek wie, że prowadzona przez niego dokumentacja rozliczeniowa jest poprawna i nie zostanie zakwestionowana w trakcie kontroli. Poradnik zawiera liczne przykłady.

Aktualności ochrony środowiska

Aktualności ochrony środowiska

Wszystkie ważne informacje zebrane w jednym miejscu, od tematów: odpady, recykling, ochrona wody, gleby, powietrza, emisje, aż po zagadnienie "ochrona środowiska a proces inwestycyjny". W miesięczniku znajdziesz wiele przykładów sprawozdań i formularzy opatrzonych komentarzami ekspertów, które pomogą Ci w codziennym zmaganiu z przygotowywaniem dokumentów do urzędów.

Orzecznictwo podatkowe

Orzecznictwo podatkowe

W publikacji dostarczamy Państwu co miesiąc niepodważalne argumenty w razie kontroli skarbowej Śledzimy dla Państwa na bieżąco orzecznictwo NSA i SN w zakresie podatków. Wskazujemy jak radzić sobie z rozliczeniami po zmianach przepisów co popieramy podstawa prawną. W razie kontroli można powołać się na konkretny wyrok, czy na aktualne stanowisko organów podatkowych.

Ochrona Środowiska od A do Z

Ochrona Środowiska od A do Z

Poradnik "Ochrona środowiska od A do Z" pokaże Ci krok po kroku drogę od poprawnej interpretacji przepisu prawnego do konkretnych działań, które powinieneś lub musisz podjąć. Omówią wszystkie zmiany i nowości, jakie mają wpływ na wykonywaną przez Ciebie pracę. Znajdziesz w nim wyjaśnienia ekspertów i specjalistów napisane przystępnym językiem oraz sprawdzone w praktyce rozwiązania uciążliwych lub trudnych wymogów przepisów ochrony środowiska.

Wynagrodzenia w twojej firmie

Wynagrodzenia w twojej firmie

Dwutygodnik na 12 stronach ukazuje około 20 artykułów, a w nich nowości, zmiany w prawie, wskazówki, jak te zmiany interpretować i stosować w praktyce oraz opisy skomplikowanych przypadków. Newsletter przedstawia rozwiązania, jak postępować w danej sytuacji – bez dywagacji prawniczych – wraz z podstawami prawnymi. W newsletterze można znaleźć tylko to co się zmieniło w przepisach i tylko te wycinki zagadnień, które mogą przysparzać problemów.

Kadry i Płace w Oświacie

Kadry i Płace w Oświacie

Czasopismo dedykowane jest praktykom z doświadczeniem w obsłudze kadr i płac jednostek oświatowych. Nasi eksperci z zakresu prawa oświatowego wyjaśniają najtrudniejsze zawiłości prawne, interpretują przepisy, których zastosowanie sprawia problemy w praktyce, wskazują najkorzystniejsze dla szkoły rozwiązania problemów kadrowych i płacowych a także opracowują wzory dokumentów dostosowanych do potrzeb szkół i placówek oświatowych oraz zmieniających się przepisów i wytycznych.

Poradnik Dyrektora Szkoły

Poradnik Dyrektora Szkoły

"Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce" jest przygotowany specjalnie z myślą o dyrektorach szkół. Omawia zagadnienia dotyczące: nadzoru pedagogicznego, kształcenia i wychowania, organizacji pracy szkoły, bezpieczeństwa, kadr, płac i finansów. Zawiera gotowe wzory dokumentów, takie jak: regulaminy, procedury, zarządzenia dyrektora, plany nadzoru pedagogicznego, ankiety i zestawienia podsumowujące pracę szkoły w semestrze i roku szkolnym. W każdym wydaniu poradnika znajdują się omówienia najnowszych aktów prawnych dotyczących oświaty.

Telefon

  • 22 518 29 29
  • Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 17:00

Dane kontaktowe

  • Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
  • ul. Łotewska 9a
  • 03-918 Warszawa